Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

SIA INTRA EM 2015. gada 24. novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3590 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta: 

 

„SIA INTRA EM jaunā produkta ‘Dabas gāzes sausināšanas iekārta’ daļas Adsorber atbilstības novērtēšana”

 

īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Atpakaļ