Metālapstrādes klastera attīstības projekts

SIA "INTRA EM" piedalās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas organizētajā projektā: „Metālapstrādes klastera attīstība” (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/007)

 

Projekta mērķis ir sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, izglītības un pētniecības institūcijām īstenot kopīgas aktivitātes eksporta apjomu, darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai un jaunu konkurētspēju produktu radīšanai.

Atpakaļ