Mašīnbūves un Metālapstrādes Rupniecības asociācija

SIA "INTRA EM" kļuva par Mašīnbūves un Metālapstrādes Rupniecības asociācijas biedru.


     Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, dibināta 1994. gadā kā nozares informatīvi - konsultatīvais centrs, kas uz šodienu apvieno virs 150 mašīnbūves, metālapstrādes un saistīto nozaru rūpniecības uzņēmumus, lai veicinātu nozares attīstību, sekmētu savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu profesionālo izaugsmi. Asociācijas biedri saražo 80% no nozares kopprodukta. 

     Asociācija ir Eiropas Savienības Mašīnbūves, Metālapstrādes, Elektrotehnikas un Elektronikas nacionālo asociāciju apvienības – ORGALIME biedrs, kurā ir apvienotas visu 25 valstu nacionālās nozares apvenības un ar kurām Eiropas Komisija saskaņo visas uz nozari attiecināmās tehniskās direktīvas, regulas un citus dokumentus.

Atpakaļ