Licence no Baltkrievijas Republikas ārkartas situācijas Ministrijas

Kompānija "INTRA EM" saņēma licenci no Baltkrievijas Republikas ārkartas situācijas Ministrijas  uz sekojošiem darbības veidiem:

 

1. Tehnisko iekārtu uzstādīšana, ko izmanto bīstamo ražošanas objektos:

 

1.1. uz kuriem izmanto iekārtas maģistrālo gāzesvada transportēšanai  (gāzes sadales stacijas, gāzes uzskaites stacijas (cauruļvadi, zem spiediena darbojamas iekārtas un tvertnes, noslēgarmatūra un kontroles vārsti, savienojuma detaļas, drošības ierīces; odorizācijas iekārtas; automatizācijas un signalizācijas sistēmas); pazemes gāzes krātuves stacijas (gāzesvadi, savienojuma detaļas, noslēgarmatūra, drošības ierīces, zem spiediena darbojamas iekārtas un tvertnes, automatizācijas un signalizācijas sistēmas); automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijas (gāzesvadi, savienojuma detaļas, noslēgarmatūra, drošības ierīces, zem spiediena darbojamas iekārtas un tvertnes, automatizācijas un signalizācijas sistēmas);

 

1.2. gāzes sadales sistēmas – gāzes kontroles punkti, skapjveida regulēšanas punkti, gāzes kontroles iekārtas (noslēgarmatūra un kontroles vārsti, drošības ierīces, savienojuma detaļas, filtri; automatizācijas un signalizācijas sistēmas) un gāzes patēriņa, izņemot mājsaimniecību patērētājiem (gāzes barošanas aprīkojums un iekārtas; automatizācijas un signalizācijas sistēmas; noslēgarmatūra un kontroles vārsti, drošības ierīces);

 

2. Tehnisko iekārtu pielāgošana, ko izmanto bīstamo ražošanas objektos:

 

2.1. maģistrālo gāzesvadu – gāzes sadales stacijas,  gāzes uzskaites stacijas (cauruļvadi, zem spiediena darbojamas iekārtas un tvertnes, noslēgarmatūra un kontroles vārsti, savienojuma detaļas, drošības ierīces; odorizācijas iekārtas; automatizācijas un signalizācijas sistēmas); automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijas (gāzesvadi, savienojuma detaļas, noslēgarmatūra, drošības ierīces, zem spiediena darbojamas iekārtas un tvertnes, automatizācijas un signalizācijas sistēmas);

 

2.2. gāzes sadales sistēmas – gāzes kontroles punkti, skapjveida regulēšanas punkti, gāzes kontroles iekārtas (noslēgarmatūra un kontroles vārsti, drošības ierīces, savienojuma detaļas, filtri; automatizācijas un signalizācijas sistēmas) un gāzes patēriņa, izņemot mājsaimniecību patērētājiem (gāzes barošanas aprīkojums un iekārtas; automatizācijas un signalizācijas sistēmas; noslēgarmatūra un kontroles vārsti, drošības ierīces);

 

3. Tehnisko iekārtu apkope, ko izmanto bīstamo ražošanas objektos:

 

3.1. maģistrālo gāzesvadu – gāzes sadales stacijas,  gāzes uzskaites stacijas (cauruļvadi, zem spiediena darbojamas iekārtas un tvertnes, noslēgarmatūra un kontroles vārsti, savienojuma detaļas, drošības ierīces; odorizācijas iekārtas; automatizācijas un signalizācijas sistēmas); automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijas (gāzesvadi, savienojuma detaļas, noslēgarmatūra, drošības ierīces, zem spiediena darbojamas iekārtas un tvertnes, automatizācijas un signalizācijas sistēmas);

 

3.2. gāzes sadales sistēmas – gāzes kontroles punkti, skapjveida regulēšanas punkti, gāzes kontroles iekārtas (noslēgarmatūra un kontroles vārsti, drošības ierīces, savienojuma detaļas, filtri; automatizācijas un signalizācijas sistēmas) un gāzes patēriņa, izņemot mājsaimniecību patērētājiem (gāzes barošanas aprīkojums un iekārtas; automatizācijas un signalizācijas sistēmas; noslēgarmatūra un kontroles vārsti, drošības ierīces).

Atpakaļ