Uzstādīšanas uzraudzības darbi un nodošana ekspuluatācijā

Kompānija "INTRA EM" veiksmīgi pabeidza uzsdtādīšanas uzraudzības darbus un nodeva ekspluatācijā Gāzes sadales staciju Berezovskaja rajona Elektrostacijai, kombinētā cikla gāzes turbīnai 400MVs.

Atpakaļ