Uzstādīšanas uzraudzība

     Kvalitatīvi veikti uzstādīšanas uzraudzības darbi palīdz kardināli samazināt kļūdas riskus montāžas un palaides, kā arī aprīkojuma ekspluatācijas laikā, novērst iespējamos traucējumus līdz aprīkojuma palaišanas ekspluatācijā, kas gala rezultātā sekmē aprīkojuma darba drošības paaugstināšanos un attiecīgi arī izslēdz aprīkojuma dīkstāvi.

 

     Uzstādīšanas uzraudzība sevī ietver šādus kompleksos pasākumus:

  • aprīkojuma pieņemšana pasūtītāja objektā;
  • konsultatīvā palīdzība aprīkojuma montāžas laikā;
  • dalība palaides darbos;
  • pasūtītāja personāla apmācība par uzstādītā aprīkojuma darba specifiku.

 

 


 

 

 Atpakaļ uz galveno lapu