Automatizacija

     Uzņēmuma „INTRA EM” automatizācijas stacijas sistēmas atrisina sarežģītus uzdevumus, kā piemēram, spiediena, patēriņa, temperatūras regulāciju un vienlaicīgi kalpo datu reģistrēšanai, vizualizēšanai un attālinātai nosūtīšanai. Automatizācijas sistēma ir izbūvēta uz Honeywell HC900 vai Siemens S7 – 300 rūpnieciskā kontrollera bāzes.

 

     Doto kontrolleru pielietošana ļauj automatizēt tehnoloģiskā aprīkojuma plaša spektra darbus, kā piemēram, gāzes spiediena regulatoru, patēriņa regulācijas vārstu ar elektropiedziņu, aizslēga armatūru, gāzes katlu u.c. Kontrolleru uzbūves moduļu princips, iebūvētie rezervēšanas līdzekļi, daudzfunkcionāla konfigurācija, ievades/izvades apakšsistēmas, kā arī iespēja radīt funkcionāli pabeigtus risinājumus tehnoloģisko procesu vadībai un arhivēt to noteicošos darba parametrus turpmākai to iegūšanai un pielietošanai, ļauj radīt elastīgas sistēmas pēc individuālām pasūtītāju prasībām.

 

     Lai pārlūkotu kontrolleri un tehnisko apkopi, tiek izmantota operatora darba stacija. Darba stacijas saskarne ļauj operatoram mijiedarboties ar tehnoloģisko procesu vadības sistēmu. Darba stacija atbalsta arī funkcijas datu reģistrēšanai uz iebūvētās atmiņu kartes ar pieejas iespēju caur tīkla pieslēgumu vai tīkla serveri.   

 

 


 

 

 Atpakaļ uz galveno lapu