Gāzes sagatavošanas punkti

     Uzņēmuma „INTRA EM” ražotie dažādu modeļu un dažādas ražošanas jaudas gāzes sagatavošanas punkti (GSP) gāzes sagatavei pirms tās padeves patērētājiem noteiktajā apjomā ar noteiktu spiedienu, nepieciešamo attīrīšanu un nomērītajiem fizikāli-ķīmiskajiem parametriem. GSP nodrošina jebkādu lielo enerģētisko patērētāju vajadzību apmierināšanu.

 

GSP tehnoloģiskais aprīkojums sniedz šādus rādījumus:  

 • gāzes spiediena samazināšana līdz noteiktajam rādītājam un tā automātiskā uzturēšana noteiktajā līmenī;
 • augsta gāzes attīrīšanas pakāpe ar šķidro frakciju atdalīšanu un automātisko kondensāta izvadi;
 • automātiskā noteiktās gāzes temperatūras uzturēšana pie izejas no GSP;
 • gāzes patēriņa komerciālā uzskaite ar iespēju nolasīt dabasgāzes kvalitātes rādījumus ar gāzes hromotogrāfiem un kalorimetriem;
 • gāzes odorizācija.

 

     GSP tehnoloģiskā shēma tiek īstenota ar 50% un 100% galvenā tehnoloģiskā aprīkojuma rezervēšanu un tiek aprīkota ar rokas aizslēga armatūru, kā arī aizslēga armatūru ar tehnoloģisko procesu tālvadības vai automātiskās vadības iespēju. GSP automatizācija nodrošina augstu drošības pakāpi visam aprīkojumam.      

 

GSP sastāvs:

 • Gāzes attīrīšanas mezgls (ar automātisko kondensāta izvadi)
 • Gāzes uzsildīšanas mezgls (ar kurtuves bloku)
 • Gāzes spiediena reducēšanas mezgls
 • Gāzes patēriņa komerciālās uzskaites mezgls
 • Gāzes kvalitātes rādītāju noteikšanas mezgls
 • Noplūdes vārstu mezgls
 • Gāzes reducēšanas un patēriņa uzskaites mezgli personīgajām vajadzībām
 • Gāzes odorizācijas mezgls (ar automātisko padeves odoranta daudzuma korekciju)
 • Kontroles mērierīču un automatizācijas mezgls (ar vadības centra bloku)
 • Pārslēgšanas mezgls

 

 


 

 

 Atpakaļ uz galveno lapu