Gāzes regulēšanas punkti (GSP-gāzes sadales punkts; SGRP-skapja gāzes regulēšanas punkts)

     Uzņēmuma „INTRA EM” ražotie gāzes regulēšanas punkti paredzēti nepieciešamā ieejas spiediena regulācijai, automātiskai noteiktā izejas spiediena uzturēšanai, neatkarīgi no patēriņa vai ieejas spiediena izmaiņām, gāzes padeves automātiskai atslēgšanai avārijas gadījumā, ja izejas spiediens pazeminās vai paaugstinās ārpus noteiktajiem parametriem, kā arī gāzes attīrīšanai no mehāniskajiem piejaukumiem.

 

     SGRP ir metālisks, nosiltināts skapis (pēc izvēles arī ar apsildi), kurā ir izvietots tehnoloģiskais aprīkojums.

 

GSP izkārtojums ir šāds:

  • lodveida krāns pie izejas
  • gāzes attīrīšanas un uzskaites līnija
  • attīrīšanas un uzskaites apvadlīnija
  • gāzes reducēšanas galvenā līnija (regulators ar iebūvētu POK)
  • gāzes reducēšanas rezerves līnija (regulators ar iebūvētu POK)
  • drošības noplūdes vārsts
  • lodveida krāni uz galvenās un rezerves reducēšanas līnijas izejas
  • spiediena kontrolei pie izejas paredzēts krāns ar manometru, uz izvades līnijas spiediena kontrolei paredzēts krāns ar spiediena mērītāju

     

     Iespējamas dažādas shēmas gāzes regulēšanas punktu izkārtojumam, atkarībā no Pasūtītāja sākotnējiem datiem un prasībām.

 


 

 

 Atpakaļ uz galveno lapu