Vides aizsardzības politika

  • SIA “INTRA EM” nepārtraukti pilnveido apkārtējās vides vadības sistēmu, uzskatot to kā konkurences priekšrocību. 
  • SIA “INTRA EM” apzinās un izprot savas ražošanas un saimnieciskās darbības ekoloģiskās sekas un pastāvīgi cenšas samazināt to ietekmi uz apkārtējo vidi.
  • Katrs darbinieks ir atbildīgs par apkārtējās vides kvalitāti.
  • SIA “INTRA EM” veido un attīsta biznesu saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem dokumentiem.
  • SIA “INTRA EM” tiecas paaugstināt savu darbinieku ekoloģisko zināšanu līmeni.
  • Veicot jaunu projektu, biznesa plānu un investīciju programmu izstrādāšanu, SIA “INTRA EM” veic ietekmes uz apkārtējo vidi kvalitatīvo un kvantitatīvo novērtējumu
  • SIA “INTRA EM” optimizē ražošanas procesus ar mēŗķi maksimāli samazinat dabas resursu un enerģijas patēriņu.
  • SIA “INTRA EM” veido konstruktīvu dialogu ar kompetentam institcijam un visām ieinteresētajām pusēm vides aizsardzības jomā.

 

 


 

 

 Atpakaļ uz galveno lapu